Vụn Art là một mô hình kinh tế tập thể tạo tác động, được thành lập năm 2017 bởi anh Lê Việt Cường, một người khuyết tật vận động. Vụn Art được ra đời với mong muốn giữ gìn và giới thiệu văn hóa truyền thống, tạo việc làm cho người khuyết tật và tận dụng các nguyên liệu thừa trong quá trình sản xuất để bảo vệ môi trường.

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những mô hình kinh tế tập thể có thương hiệu ở Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo gắn liền với tạo việc làm cho người khuyết tật và thay đổi cách nhìn nhận của xã hội về khả năng lao động, sáng tạo của người khuyết tật

 

SỨ MỆNH

- Tái sử dụng vải vụn đặc biệt lụa Vạn Phúc, cùng với đôi bàn tay khéo léo và sự cần cù, sáng tạo của người khuyết tật, tạo nên những sản phẩm độc đáo, đầy màu sắc và mang đậm tính nghệ thuật.

- Lấy việc kinh doanh các sản phẩm văn hóa sáng tạo để tạo việc làm bền vững cho các đối tượng yếu thế trong đó có người khuyết tật, từ đó tạo động lực cho họ hòa nhập cộng đồng, chủ động và tự lập trong cuộc sống.

- Kết hợp với Hiệp hội làng nghề lụa Vạn Phúc để giới thiệu sản phẩm lụa Vạn Phúc và những giá trị văn hóa dân gian của Việt Nam và thế giới.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sáng tạo – Nhân văn – Tôn trọng – Truyền cảm hứng

 

HOẠT ĐỘNG

Chuyển thể tranh dân gian vào tranh vải được thực hiện theo nguyên tắc vừa trung thành với nguyên bản nhưng cũng không vì thế mà bó buộc những những thể nghiệm có thể tạo nên giá trị thẩm mỹ mới phù hợp với thị hiếu của người đương thời.

Tổ chức hướng dẫn, đào tạo nghề tranh ghép vải cho người khuyết tật với sự tham gia của các họa sĩ hàng đầu Việt Nam. Tranh vải là chiếc cầu nối để họ cùng với những người khuyết tật góp phần “hồi sinh” những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt.

Nguyên liệu ghép tranh là những mảnh vải vụn bỏ đi của các nhà may. Tận dụng các mảnh vải vụn này, bằng sự sự khéo léo, cần cù, sáng tạo, những người thợ khuyết tật tạo nên những bức tranh nghệ thuật mang đậm văn hóa, bản sắc dân tộc.