Từ ngày 4 – 11/11/2023, Vụn Art góp mặt trong sự kiện Alumni Green Business Showcase được tổ chức bởi trường Đại học RMIT Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm đề cao những nỗ lực phát triển xanh của các doanh nghiệp nơi có cựu sinh RMIT đang làm việc. 

Alumni Green Business Showcase sẽ mở ra những cơ hội hợp tác doanh nghiệp, đồng thời giúp những sáng kiến bền vững đến gần hơn với người tiêu dùng và cộng đồng cựu sinh trên khắp Việt Nam, thông qua việc trưng bày sản phẩm, hoặc giải pháp, hoặc bao bì mới giúp giảm thiểu tác động lên môi trường và bảo tồn văn hóa. Alumni Green Business Showcase là sự kiện đầu tiên tại Hà Nội có 100% gian hàng được làm từ bìa cứng và vật liệu tái chế.

Thông tin về sự kiện

  • Ngày: 04 -11/11/2023
  • Thời gian mở cửa10h00 - 17h00
  • Địa điểm: Innovation Hub, RMIT Campus, 521 Kim Mã, Hà Nội

Sự kiện mở cửa MIỄN PHÍ cho công chúng. Link đăng ký: https://alumninetwork.rmit.edu.vn/act-green/

Thông tin chi tiết về sự kiện: https://alumninetwork.rmit.edu.vn/act-green/