Tháng Sáu được coi là Pride Month – Tháng Tự hào LGBT, là thời điểm mà cộng đồng LGBT trên khắp thế giới cùng tôn vinh sự tự do khi họ được làm chính mình. Họ đã phải đấu tranh trong nhiều thập kỷ để vượt qua định kiến và được chấp nhận bởi xã hội.

Hưởng ứng Tháng Tự hào (Pride Month), Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội và Hợp tác xã Vụn Art tổ chức workshop ghép tranh bằng vải vụn cùng một số chia sẻ nhằm gia tăng nhận thức cho cộng đồng về quyền của người đồng tính, chuyển giới nói riêng và cộng đồng LGBTQ+ nói chung.